In België wordt door de meeste mutualiteiten een deel van uw (zonne)bril, glazen of contactlenzen terug betaald. 

Dit is afhankelijk van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten en uw leeftijd. Klik hieronder op uw mutualiteit en kijk meteen waar u recht op heeft. Wij zijn erkend RIZIV-opticien waardoor u recht heeft op alle officiële RIZIV-teruggaven.

Let wel op: onderstaande voorwaarden zijn enkel geldig indien u aangesloten bent met een mutualiteit in Vlaams-Brabant. Soms gebeurt het dat andere provincies verschillende terugbetalingen uitvoeren. 

 • CM
  Bij aankoop van een brilmontuur + brilglazen, lenzen of een combinatie ervan ontvangt u: tot en met 18 jaar: tegemoetkoming tot 50 euro per kalenderjaar; vanaf 19 jaar: tegemoetkoming tot 40 euro per kalenderjaar. 
  Geef een aankoopbewijs aan CM, een doktersvoorschrift is niet nodig.

   

 • OZ

  Bij aankoop van een brilmontuur + brilglazen, lenzen of een zonnebril op correctie ontvangt u: tot en met 18 jaar: tegemoetkoming tot 50 euro per kalenderjaar; vanaf 19 jaar: tegemoetkoming tot 40 euro per kalenderjaar.
  Geef een aankoopbewijs aan OZ én laat dit attest invullen door ons, een doktersvoorschrift is niet nodig.

 • Partena Ziekenfonds

  Bij aankoop van een brilmontuur + brilglazen of lenzen ontvangt u: een tegemoetkoming tot 50 euro per kalenderjaar.
  Geef een aankoopbewijs aan Partena én laat dit attest invullen door ons, een doktersvoorschrift is niet nodig.

 • Liberale Mutualiteit

  Bij aankoop van een brilmontuur + brilglazen, lenzen ontvangt u: tegemoetkoming tot 50 euro per kalenderjaar.
  Geef een aankoopbewijs aan de Liberale Mutualitiet én laat dit attest invullen door ons, een doktersvoorschrift is verplicht.

 • Socialistische Mutualiteit

  Bij aankoop van een brilmontuur + brilglazen of lenzen ontvangt u een tegemoetkoming van 60 euro. Let wel op: deze tussenkomst wordt slechts één keer per leeftijdscategorie toegekend (0-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110)
  Geef een aankoopbewijs aan de Soc. Mutualiteit, een doktersvoorschrift is niet nodig.

 • Vlaams Neutraal ziekenfonds

  Bij aankoop van een brilmontuur, brilglazen, of lenzen voorziet het Vlaams Neutraal Ziekenfonds elk kalenderjaar een tussenkomst van 50 euro, geen doktersvoorschrift nodig.
  Je kan ook elke 4 jaar een tegemeotkoming ontvangen van 100 euro, maar dan heb je wel een doktersvoorschrift nodig (niet ouder dan 6 maanden voor de aankoop of 6 maanden na de aankoop)

   

 • DKV

  Indien je een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten, is er een tussenkomst vaaor lenzen of brillen na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering en voor zover dit rechtstreeks verband houdt met de oorzaak van je hospitalisatie. De aankoop dient ook te gebeuren in de periode voor en na de opnamle zoals bepaals in je polis.

  Als je een ambulante verzekering hebt afgesloten bij DKV, geldt een terugbetaling van 80% indien ze voorgeschreven worden door een dokter. De terugbetaling geldt ofwel voor een bril ofwel voor contactlenzen - je moet dus een keuze maken. Bovendien is een wachttijd van 36 maanden van toepassing tussen twee brilmonturen of brillenglazen met een gedifferentieerde dioptrie (correctie) 

   

 • RIZIV

   

  Wie heeft recht op een terugbetaling?

   

  De terugbetaling hangt af van je leeftijd, de dioptrie en de materie van de glazen.

   

  Brilglazen bedoeld voor alle personen, ongeacht je leeftijd.

  Je krijgt een terugbetaling als de afwijking van je ogen minstens -/+ 8.25 dioptrie bedraagt. Indien je jonger dan 18 jaar bent, is hernieuwing mogelijk na twee jaar bij ongewijzigde dioptrie bij bi- of trifocale of progressieve glazen. Vanaf 18 jaar is een hernieuwing mogelijk na 5 jaar. Hernieuwing is steeds mogelijk voor alle leeftijden bij een verschil van minstens 0,5 dioptrie.

   

  Ben je jonger dan 18 jaar?

  Dan krijg je in elk geval een terugbetaling, ook als de afwijking van je ogen minder dan -/+ 8.25 dioptrie bedraagt. De bi- of trifocale of progressieve brilglazen kunnen hernieuwd worden twee jaar na datum van de vorige aflevering bij behoud van dioptrie.

   

  Ben je ouder dan 65 jaar?

  Dan krijg je een tegemoetkoming vanaf een afwijking van -/+ 4.25 dioptrie. Dit geldt niet voor unifocale glazen. Een hernieuwing is mogelijk na vijf jaar voor eenzelfde dioptrie.

   

  Hoe bekom je de terugbetaling?

  De glazen moeten door je oogarts zijn voorgeschreven. Het medisch voorschrift vermeldt onder meer de sterkte van de correctie en de oogaandoening indien nodig. Het getuigschrift van aflevering van je opticien en het voorschrift van de oogarts bezorg je aan het ziekenfonds, waar de terugbetaling wordt bepaald.

  Ga naar de website van riziv >